RODO

Szanowni Państwo,

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej „RODO„), w celu realizowania naszych działań z poszanowaniem obowiązujących przepisów prawa informujemy:

 1. Administrator Danych Osobowych
  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Galeria NEPTUN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą przy ul. Pomorskiej 7, 83-200 Starogard Gdańsk
 2. Cele i podstawy przetwarzania
  1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO – w celu realizacji umowy na podstawie Pani/Pana zainteresowania naszą ofertą, oraz rozpatrywania ewentualnych roszczeń lub reklamacji,
  2. W przypadku, gdy nie zawarli Państwo z nami jeszcze umowy Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – wyrażonej zgody, w celu przedstawienia naszej oferty i zawarcia umowy, udzielenia informacji w ramach formularza kontaktowego
 3. Odbiorcy danych
  Do Pani/Pana danych mogą mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające) np. dostawcy usług technicznych w tym obsługa IT, dostawcy usług księgowych, doradczych oraz prawnych.
 4. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
  Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 5. Okres przechowywania danych
  Pani/Pana dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji umowy, oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń/obrony uprawnień. Po upływie 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym umowa została zawarta, dane zostaną usunięte.
 6. Pani/Pana prawa
  Przysługuje Pani/Panu:
  1. prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
  2. prawo do sprostowania swoich danych,
  3. prawo do żądania usunięcia swoich danych,
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych,
  5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
  6. prawo do przenoszenia danych,
  7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 7. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
  Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, ale konieczne w szczególności w celu przedstawienia oferty zawarcia i realizacji umowy. Odmowa podania danych osobowych może utrudnić lub uniemożliwić jej zawarcie lub należyte wykonanie.
 8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
  Dotyczące Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji przez Administratora, ani profilowaniu.